Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomend probleem. 80% van de bevolking heeft ooit in zijn leven een periode last van hoofdpijn. Niet alleen de intensiteit en de aard van de hoofdpijn varieert sterk ook de oorsprong is zeer verschillend.

Verschillende soorten

Er worden in de medische literatuur meer dan 300 verschillende vormen van hoofdpijn beschreven. Bekende vormen zijn:• Migraine• Spanningshoofdpijn • Cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn die zijn oorsprong vindt in de nek) De ware aard van de hoofdpijn is soms moeilijk te identificeren. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat heftige hoofdpijn altijd migraine is of dat hoofdpijn die op vaste momenten in de week, of in het weekend op komt, meestal spanningshoofdpijn is.

Hoofdpijn behandeling in Gezondheidscentrum Rijsenburg

Veel hoofdpijnen zijn moeilijk te beïnvloeden door de manueel therapeut. Toch kan hij een zeer waardevolle rol vervullen in de behandeling van uw hoofdpijn. Met name de cervicogene hoofdpijn is goed te behandelen. Vaak heeft hoofdpijn meerdere oorzaken of moet het gezien worden in het perspectief met andere aspecten zoals mogelijke spanningen etc. Wanneer dit een belangrijk onderdeel in het ontstaan of instant houden van de klachten geeft, is het goed om hier ook rekening mee te houden.

Hoofdpijn screening

Tijdens de screening wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn dat uw hoofdpijn beïnvloedbaar is door de manuele therapeut. Hiervoor bedient hij zich van verschillende methoden. Het doel is om op zoek te gaan naar de factoren die bijdragen aan de hoofdpijn en de mate waarin deze te beïnvloeden zijn. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt of het wel of niet goed bewegen van de nek aanleiding geeft voor de hoofdpijn klachten. Diverse methoden onderzoeken verschillende onderdelen van de nek. Zo is er aandacht voor het functioneren van de gewrichten, de spieren, de aansturing van de nekspieren en de tussenwervelschijven in uw nek. Deze structuren kunnen allemaal los van elkaar of in combinatie met elkaar hoofdpijn klachten geven.

Behandeling

Wanneer er tijdens de screening voldoende aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de hoofdpijn beïnvloedbaar is, start de behandeling. Deze richt zich op die gebieden die problemen geven. Daarnaast is er veel aandacht voor huiswerkoefeningen, opdat u zelf als patiënt zoveel mogelijk invloed op uw klachten kan uitoefenen. Veel van de technieken komen voort uit de manuele therapie (Australische school). Op dit moment wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende technieken.

Inzicht in de klacht

Een belangrijk facet van de behandeling in Gezondheidcentrum Rijsenburg is het voor u als patient inzicht krijgen in de klacht. Om zodoende te zorgen dat de klacht onder controle te houden is.

Voor wie?

De behandeling is geschikt voor hoofdpijn “uit de nek” (cervicogene hoofdpijn). De specifieke symptomen voor deze vorm zijn: Hoofdpijn bij bepaalde bewegingen en houdingen van het hoofd Beperking van bewegingen in de nek. Naast hoofdpijn: nek, schouder of arm pijn. Daarnaast kan er een groot aantal symptomen aanwezig zijn die meer algemeen van aard zijn zoals: misselijkheid, duizeligheid en ge-voeligheid voor licht.

Premenstruele hoofdpijn

Ondanks dat dit op het eerste gezicht anders zou doen vermoeden kan premenstruele hoofdpijn in veel gevallen ook een “cervicogene” oorzaak hebben. Door een ingewikkeld principe waarbij hormonen invloed uitoefenen op de zenuwen van hoofd en nek kan een

probleem in de nek opeens pijnlijk worden. Hoewel deze in andere fasen geen aanleiding geven tot pijn in het hoofd.