Hart, vaat en long

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste  kenmerk. Maar wat is COPD nu precies? Simpel gezegd is COPD een ziekte waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak adem tekort. Bijvoorbeeld bij het traplopen, werken of aankleden. Uw longen kunnen bij COPD niet voor 100% zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het maar met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.

Longrevalidatie

Voor longrevalidatie komt u in aanmerking wanneer bij u de diagnose COPD Gold 2,3 of 4 is gesteld. Er is een indicatie voor fysiotherapie als u ten gevolge van COPD beperkt bent in de activiteiten van het dagelijks leven door kortademigheid en/of een afgenomen inspanningsvermogen. Ook als u last heeft van terugkerende luchtweginfecties komt u in aanmerking.

Kijk voor meer informatie ook op copdnetwerkutrecht.nl.

Wat is claudicatio, wat zijn etalagebenen?

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Die zit in uw bloed, het transportmiddel in uw lichaam. Zuurstof wordt door bloedvaten (de slagaders) aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel opgaat, gebruikt u meer zuur-stof. De klachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders van het been door aderverkalking ver-nauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een vermin-derde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af. Bij extra inspanning, bijvoorbeeld tempoversnel-ling, zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gevraagd. Ook bij een lage temperatuur zijn er sneller klachten omdat de bloed-vaten door de kou iets samentrekken.

De behandeling van etalagebenen

De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is echter ook een groep patiënten die intensievere begelei-ding door een fysiotherapeut nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig om de vernauwing van het bloedvat op te hef-fen. Ook na zo’n operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn. Dan wordt vooral uw ma-nier van lopen bekeken waarna mogelijk een fysio-therapeutische behandeling volgt.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die een hartinfarct en/of hartoperatie ondergaan hebben. Op verzoek van uw cardioloog of huisarts  kan U deelnemen aan het programma. Een hartinfarct of een hartoperatie kan grote lichamelijke, psychische en/of sociale gevolgen hebben. U kunt zich angstig of onzeker voelen, waardoor het vanzelfsprekende vertrouwen in uw lichaam verminderd kan zijn. Wat zijn mijn eigen mogelijkheden, waar liggen mijn lichamelijke grenzen, wat mag wel en wat mag (nog) juist niet? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen kan hartrevalidatie u helpen. Bijvoorbeeld ervaart u door middel van bewegen hoe uw lichaam na het hartincident reageert op inspanning. U wordt begeleid om zo goed mogelijk te herstellen.

Werkwijze

Tijdens uw eerste bezoek zullen Uw gegevens genoteerd worden en verteld U wat u voorheen kon en wat U weer zou willen kunnen. Samen zal er een plan van  aanpak gemaakt worden. De volgende behandeling zal in het teken staan van meten en testen om te zien hoe U er fysiek voorstaat. Pas nadat deze gegevens in kaart gebracht zijn starten we met het oefenprogramma dat afgestemd wordt op Uw mogelijkheden. De doelstelling is om u in een zo vroeg mogelijk stadium in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie te brengen (of te houden) zodat u weer een zoveel mogelijk ‘normale’ positie in de maatschap terug kan innemen.