Schrijfmotoriek

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. In groep 3 leren de kinderen in een relatief korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Allerlei factoren spelen hierbij een rol: de pen moet goed worden vastgehouden, de grootte van de letters moet constant zijn en het schrijven moet een vloeiende beweging zijn. De vorm van de alle 26 letters is verschillend, maar toch lijken bijvoorbeeld een “a”en een “d” heel veel op elkaar. Verwarring ontstaat dus snel. Hierbij speelt taal natuurlijk een belangrijke rol. Het kind moet veel nieuwe woorden onthouden en kunnen reproduceren. Al deze zaken dienen in een complexe vaardigheid als schrijven gecombineerd te worden. Logisch dat er wel eens wat mis gaat. Als de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, dan kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Hulpvraag van de ouders of leerkracht:

Schrijfmotoriek

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem al dan niet gepaard gaande met problemen in de fijne motoriek. We starten met een vraaggesprek waarbij het kind kan aangeven waarbij hij/zij problemen ondervindt in de klas. Tevens wordt gevraagd schriftjes van school mee te nemen, zodat samen met het kind het handschrift besproken kan worden.