Fitkids

Fitkids is opgezet door de stichting Artsen voor Kinderen. Verspreid over Nederland wordt het programma aangeboden. Het voornaamste doel van Fitkids is het stimuleren en ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen.

Dit wordt gedaan in een omgeving waarin plezier en spel een belangrijke rol spelen. Het aangepaste programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een chronische ziekte of beperking. In een prettige en stimulerende omgeving kunnen zij onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut trainen met leeftijdsgenoten. Bij de indeling van de groepen wordt – behalve met leeftijd – ook rekening gehouden met de mogelijkheden van ieder kind. Op die manier krijgen de kinderen een training aangeboden die ze fysiek aankunnen.

Plezier en spel zijn belangrijk. De trainingssessies duren een uur. De eerste 40 minuten staan in het teken van individueel oefenprogramma op trainingsapparatuur,. Sport en spel komen in het 2e gedeelte van de les aan de orde, waarbij samenspel en lichaamsbesef belangrijke items zijn. Aan de hand van individuele doelen wordt geprobeerd om de kinderen, na beëindiging van het programma, bij een reguliere sportvereniging aan het sporten te krijgen.