The Blog

Therapeutische Elastische Kous (TEK)

Veel mensen lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen of armen als gevolg van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaatproblemen. Ook na een operatie, bestraling, infectie of ongeval kunnen deze klachten optreden. Dit leidt in veel gevallen tot veneus of lymfatisch oedeem: een abnormale ophoping van vocht in de ledematen. Dan is het […]

Lucienne Rosenberg

Als geregistreerd oedeemfysiotherapeut en master oncologiefysiotherapeut zie ik veel klachten die het gevolg zijn van de behandelingen bij kanker. Alles staat even stil bij het horen van de diagnose kanker. Later komen vragen als blijf ik zo moe, krijg ik mijn oude conditie weer terug en wat kan ik er zelf aan doen. Graag geef […]

Oedeemfysiotherapie

Als u klachten heeft ten gevolge van oedeem dan kunt u voor behandeling terecht bij de oedeemfysiotherapeut. Na een intake en onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld. Ook het verwachte resultaat zal worden aangegeven. Regelmatig zal de omvang (volume) gemeten worden om de voortgang te monitoren. Is er sprake van lymfoedeem dan heeft de […]