The Blog

Schrijfmotoriek

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. In groep 3 leren de kinderen in een relatief korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Allerlei factoren spelen hierbij een rol: de pen moet goed worden vastgehouden, de grootte van de letters moet constant zijn en het schrijven moet een vloeiende beweging […]

Voorkeurshouding

We spreken van een voorkeurshouding als de baby driekwart van de tijd het hoofd naar één zijde gedraaid heeft het volgen met ogen en hoofd naar de niet-voorkeurszijde onvoldoende is (vanaf 8 weken) de beweeglijkheid van de nek normaal is (wanneer de baby begeleid wordt bij het draaien van zijn hoofd) (Boere-Boonekamp, Pediatrics 2001) Gevolgen […]

Sensorische Informatieverwerking

Eenvoudig gezegd is sensorische informatieverwerking het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren. De informatie vanuit ons lichaam verzamelen we met behulp van onze zintuigen. Wanneer we […]

Fitkids

Fitkids is opgezet door de stichting Artsen voor Kinderen. Verspreid over Nederland wordt het programma aangeboden. Het voornaamste doel van Fitkids is het stimuleren en ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen. Dit wordt gedaan in een omgeving waarin plezier en spel een belangrijke rol spelen. Het aangepaste programma is bedoeld voor kinderen […]

Esther van Maanen – de Lange

Als kinderfysiotherapeut en sensorisch integratietherapeut benader ik uw kind altijd als een dynamisch wezen met uitgebreide mogelijkheden tot ontwikkeling. Elk kind is uniek, ook met zijn/haar beweegprobleem. Fysiotherapie bij kinderen is een creatief vak. Het is de kunst om door middel van fantasie, sport en spel een kind uit te dagen. Als kinderen moeite hebben met hun prikkelverwerking en snel vermoeid zijn, […]

Kinderfysiotherapie

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt eerst een intake. Indien niet verwezen is door een (huis)-arts, wordt begonnen met een screening om te bepalen of de hulpvraag zich binnen het beroepsgebied van de kinderfysiotherapeut bevindt. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De […]