jun
2017

Kleine variatie in trainingslast kan blessures voorkomen

Voetballers die plotseling meer of juist minder trainen dan gewoonlijk, hebben een groter risico op blessures. Wanneer de trainingsbelasting tussen de weken maximaal twintig procent schommelt, is de kans op blessureleed het kleinst.

Topvoetballers trainen dagelijks hard om tijdens wedstrijden optimaal te kunnen presteren. Er is echter een wankel evenwicht tussen intensief trainen en voldoende herstellen. Malone en collega’s ontdekten dat grote schommelingen in de wekelijkse trainingslast van topvoetballers, de kans op blessures aanzienlijk vergroten.

Hoe zwaar is een training?
Zij kwamen tot deze conclusie door een heel seizoen lang bij 48 Europese topvoetballers te noteren hoe lang en hoe zwaar zij elke dag trainden. Hiervoor gaven de spelers na de trainingen en wedstrijden op een tablet aan hoe zwaar zij de inspanning hadden gevonden, en dit getal vermenigvuldigden de onderzoekers met de totale speeltijd.
Vervolgens vergeleken ze de gemiddelde (‘acute’) trainingslast per week met de ‘chronische’ trainingsbelasting in de afgelopen maand. Zo konden ze vaststellen of de voetballers in bepaalde weken zwaarder of lichter trainden dan gewoonlijk, en hoe groot deze schommelingen waren.

Blessures tellen
Gezamenlijk liepen de spelers in het seizoen 75 blessures op die zo ernstig waren dat zij niet volgens plan aan een training of wedstrijd mee konden doen (voornamelijk spierbeschadigingen in de benen).
Tijdens het wedstrijdseizoen bleek een hoge chronische trainingslast tegen blessures te beschermen. Spelers die elke week vergelijkbaar of maximaal twintig procent zwaarder trainden dan gemiddeld, hadden de kleinste kans op blessures. Op korte termijn veel lichter of zwaarder dan gewoonlijk trainen bleek een slecht idee: vooral grote schommelingen in de wekelijkse trainingslast gingen samen met blessureleed.

Blijven trainen
In tegenstelling tot in het wedstrijdseizoen, bleken de voetballers in het voorseizoen juist méér blessures op te lopen als zij zwaarder trainden. De onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat de voetballers tijdens de zomerstop aan kracht en conditie hadden verloren, zodat de chronische trainingslast voor hen bij de start van het seizoen te hoog lag.
Gedurende het hele jaar continu intensief trainen is daarom volgens de onderzoekers van wezenlijk belang voor voetballers. Dit blijkt ook uit het feit dat spelers met een bovengemiddeld goede conditie, de kleinste kans op blessures hadden.

Terug naar nieuwsoverzicht