Corona beleid

Deze week zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de behandelingen Fysiotherapie.

Onze beroepsgroep heeft in overleg met RIVM de maatregelen aangescherpt. De reden hiervoor is om het corona virus niet verder te laten verspreiden en om kwetsbare mensen (>70 jaar en /of met onderliggend lijden) te beschermen.

Voor alle patiënten die al bij ons onder behandeling zijn:
Wij nemen met iedereen telefonisch of per email contact op of hebben dat inmiddels al gedaan.
Wij kunnen u op afstand begeleiden middels een telefonisch consult, opstellen van een oefenschema en/of beeldvideo consult. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar volgens uw eigen polisvoorwaarden.
Fysieke behandeling is onder strenge voorzorgsmaatregelen alleen mogelijk indien behandeling op afstand absoluut niet mogelijk is én u niet tot de kwetsbare groep behoort én u geen ziekteverschijnselen heeft (hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging/koorts, kortademigheid, hoofdpijn, ziek voelen, diarree, moeheid, branderige ogen).

Voor alle nieuwe patiënten:
Onze praktijk blijft geopend voor acute noodzakelijk zorg onder de strenge voorwaarden zoals opgesteld door RIVM.
Na aanmelding vindt er een telefonische triage (beoordeling) plaats op basis van de gegeven informatie en de criteria van het RIVM. Indien mogelijk zal er een onderzoeks- en behandelplan samen met u worden opgesteld.

Omdat we niet weten hoelang deze periode gaat duren, sporen we u aan om niet te wachten met vragen rondom blessures, pijnklachten, stijfheid en andere bewegingsklachten. Wij staan telefonisch voor u klaar en zullen u naar ons beste kunnen helpen.

Wij zijn bereikbaar op 0343-521710 of op info@fysiotherapiedriebergen.nl.

We wensen iedereen veel sterkte en moed toe in deze onzekere tijd.

Esther van Maanen   06-20054449 of esther@fysiotherapiedriebergen.nl
Frank Panman           06-28121730 of frank@fysiotherapiedriebergen.nl
Lucienne Rosenberg 06-21918033 of lucienne@fysiotherapiedriebergen.nl